Slideshow fallback image
  • Formålet til Høyskolen Campus Kristiania er å gi alle større muligheter for utdanning og personlig utvikling. Eventuelle overskudd i stiftelsen blir benyttet til videreutvikling og kvalitetssikring av de ulike studietilbudene.

    Aktuelt fra Høyskolen Campus Kristiania

    Lanserer 657 Studentbyrå

    20.10.2014 13:20:00 Denne helgen har 657 Oslo gjennomført den første av flere kreative cup’er utover høsten.
    Les mer

    Fagassistenter i Bedriftsøkonomi

    16.10.2014 15:28:00 Tidligere eksamensgjennomføringer viser at studentene opplever Bedriftsøkonomi som et utfordrende emne. Denne høsten har Markedshøyskolen derfor ansatt fagassistenter som skal veilede og hjelpe 2.årsstudentene med oppgaveløsning.
    Les mer

    Måler effekt av fysisk aktivitet

    15.10.2014 14:42:00 Norges Helsehøyskole er i gang med et omfattende forskningsprosjekt sammen med Horten kommune. Effekten av fysisk aktivitet skal testes på 3000 barneskoleelever.
    Les mer
  • Markedshøyskolen er Norges fremste private høyskole innen reiseliv, innovasjon og markedsføring. Markedshøyskolen tilbyr ett mesterstudium og 8 bachelorstudier. Gå direkte til Markedshøyskolen her

    Aktuelt

    Forskning

     

    Markedshøyskolens primæroppgaver er forskning, undervisning og formidling. Det er et overordnet mål at forskningen ved Markedshøyskolen skal ligge på et høyt internasjonalt nivå. Les mer

    Studietilbud 2014

    Studier Markedshøyskolen

    For å lykkes i morgendagens marked må du ha samfunnsforståelse og forbrukerinnsikt, og evne til å omsette dette i gode produkter og konsepter. Les mer.

  • NKH tilbyr bachelorutdanninger i grafisk design, interiør, journalistikk og kreativ markedskommunikasjon, samt de toårige fagskoleutdanningene; Film, Fotografi, Grafisk design, Illustrasjon, Interiør, Journalistikk, Motion design og 3D-animasjon, Musikkdesign, Reklame og merkekommunikasjon, Digital markedskommunikasjon og Interaksjonsdesign. Skolen tilbyr også de ettårige utdanningene Prosjektledelse og MACdesign. Gå direkte til NKH her

    Aktuelt

    Kundeoppdrag fra Verdens Aidsdag

    05.12.2011 09:59:00 2.års-studentene på Grafisk design ved NKF Oslo ble plukket ut som vinnere av temaoppgaven de hadde fått. Det resulterte i at Verdens Aidsdag brukte deres materiell i årets kampanje.
    Les mer

    Om NKH

     

    Flere bedrifter etterspør dyktige mennesker som kan tenke utenfor boksen. På NKH vil du knytte nettverk med næringsliv og medstudenter, gjennom kundeoppdrag og tverrfaglig samarbeid. Du får et solid grunnlag til å ta steget ut i arbeidslivet. Du vil derfor finne våre tidligere studenter i et mangfold av jobber.

    Les mer


  • NKS Nettstudier tilbyr høyskole- og yrkesrettet utdanning for alle som vil ha en fleksibel og selvstyrt studiehverdag. I tillegg skreddersyr vi etter- og videreutdanning for næringsliv og offentlig sektor. Gå direkte til NKS Nettstudier her

    Aktuelt    NKS er et levende nettverk av fagfolk, veiledere, pedagoger og studiekonsulenter. NKS sin grunnide er å gjøre utdanning tilgjengelig for alle. Hos oss kan du ta kurs og studier hver dag, året rundt, enten du vil studere hjemmefra eller på jobben. Besøk nettsiden vår her.

    Blogg


    Bloggen vår består av innlegg fra NKS og fra våre faste student- og veilederbloggere. Vi ønsker økt dialog med studentene våre, større forståelse for hva nettstudier er, hvordan studier gjennomføres, og samtidig gi relevant faglig input.

    Besøk bloggen vår her

    Fokusområder    Våre studier er delt inn i fire fokusområder. Disse områdene er:
    Økonomi og ledelse
    Helse og sosialfag
    Pedagogikk og samfunnsfag
    Medier og kommunikasjon

  • Norges Helsehøyskole er et framtidsrettet fakultet innen helse, og vi er særlig opptatt av samfunnets behov for forebyggende helsearbeidere. Norges Helsehøyskole utdanner morgendagens helsepersonell - i dag! Gå direkte til Norges Helsehøyskole her

    Forebyggende helse i fokus på Norges Helsehøyskole

    Studietilbud

    07.10.2011 12:43:00 Hvis du vil jobbe med mennesker, gå en sikker jobbframtid i møte og i tillegg er opptatt av å arbeide med noe som er meningsfylt og samfunnsnyttig, så er helseutdanning det rette for deg
    Les mer

    Studentklinikken - Helsetjenester for publikum

    17.01.2014 14:33:00 Studentklinikken tar daglig imot mange pasienter slik at våre studenter får satt teorien ut i praksis. Dette er en del av Norges Helsehøyskoles utdanning for akupunktører og osteopater.
    Les mer

    Om Norges Helsehøyskole

    07.10.2011 11:03:00 Norges Helsehøyskoles utdanningstilbud og forskning vektlegger forbyggende helsearbeid. Fakultetet har som målsetting å bli en ledende aktør innen forebyggende helsefag.
    Les mer
  • Aktiv Læring har NAV som hovedkunde og skreddersyr kursopplegg tilpasset markedets behov. Datakortet, sekretær-og kontorkurs, nettverkskurs, servicekurs, kurs for arbeidssøkere over 50, jobbklubber, norsk for fremmedspråklige samt ulike sertifiseringskurs er eksempler på kurs som er gjennomført. Gå direkte til Aktiv Læring

    Nyheter fra Aktiv Læring

    Ut i jobb

    05.08.2010 12:45:00 Målsetning nummer én for oss og våre kursdeltakere, er at kurset de gjennomfører skal føre til jobb.
    Les mer
    test

    Tett på

    29.06.2010 16:08:00 Kursdeltakerne følges tett gjennom hele prosessen, og hovedmålet er at de skal tilbake til arbeidslivet.
    Les mer
    test

    Våre kurs

    29.06.2010 16:08:00 Aktiv Læring har jobbet med arbeidsmarkedsopplæring siden 1998.
    Les mer
1.0.147.621